Steinkjer – Inderøy – Verdal – Levanger - Namdal

Våre priser

Velg et byrå som gjør hele jobben for deg.

Våre priser

PRISLISTE 2023

Vi er opptatt av full åpenhet om priser og legger til rette for valgmuligheter for de etterlatte.

Nyttig å vite om priser generelt:

 • For kommunale avgifter viser vi til kirkevergens egne prislister (kirkegårdstakster – bestemt av kommunestyret).
 • Pris på begravelse eller bisettelse varierer avhengig av produkter og tjenester.
 • Norske kommuner stiller med gravplass uten kostnad for sine innbyggere i 20 år.
 

Om våre priser:

 • Hos oss får man alt samlet på en faktura. Den inkluderer både byråarbeid, blomster, annonse og tilleggstjenester.
 • Priseksemplene under er først og fremst satt for opp for å gi en mulighet til å sammenligne våre priser med priser hos andre. 
 • Når vi leier solister blir deres satser oppgitt ved bestilling.
 • Varer og tjenester som ikke er inkludert i pristilbudet kan være minnesamvær og gravstein/inskripsjon.
 • Vi hjelper til med å søke behovsprøvd støtte til gravferd og transport fra NAV.
 • Mva. er inkludert.
Priseksempler:
Priseksempel 1 – Enkel gravferd
Tjeneste Pris
Avgiftspliktig (priser inkl. MVA)
Kiste inkl. svøp og utsyr, enkel kiste
7 823
Programhefte, 50 stk
1 758
Leie av utstyr til seremoni (lys, stativ, vaser)
890
Dødsannonse
Fra 1 500
Avgiftspliktig honorar
1 463
Avgiftsfritt
Bårebil til seremonisted – videre til gravstedet
2 740 (egenandel NAV)
Melding til offentlige kontorer
945
Stell og nedlegging i kiste, 2 personell
1 718
Assistent i seremonien, 1 stk.
2 577
Byråets avgiftsfrie honorar (konferanse, oppfølging, etterarbeid)
3 436
Totalsum priseksempel 1
Kr 23 905

Merknader:

 • Ved transport under 20km av den døde fra institusjon som ikke har bårerom vil det påløpe en timepris på kr 890. Vi må være to personer for å hente. Maksimum kr 2 900
 • Kremasjonsavgift fra kr 2 500 (faktureres fra kirkeverge)
 • Bringe kiste til dødssted kr 1 200  (tilkommer hvor NAV ikke dekker transporten)
 • Syning kr 1 718
Priseksempel 2 - Gjennomsnittsfaktura
Tjeneste Pris
Avgiftspliktig (priser inkl. MVA)
Kiste inkl. svøp og utsyr, hvit kiste
9 641
Blomster på kisten inkl. sløyfe
3 675
Programhefte, 100 stk (inkludert minnebok med bilder fra seremonien)
2 548
Leie av utstyr til seremoni (lys, stativ, vaser)
890
Dødsannonse
Fra 1500
Avgiftspliktig honorar
1 463
Avgiftsfritt
Bårebil til seremonisted – videre til gravstedet
2 740 (egenandel NAV)
Melding til offentlige kontorer
945
Stell og nedlegging i kiste, 2 personell
1 718
Assistent i seremonien, 1 stk.
2 577
Byråets avgiftsfrie honorar (konferanse, oppfølging, etterarbeid)
6 013
Totalsum priseksempel 2
Kr 31 133

Merknader:

  • Ved transport under 20km av den døde fra institusjon som ikke har bårerom vil det påløpe en timepris på kr 890. Vi må være to personer for å hente. Maksimum kr 2 900
 • Kremasjonsavgift fra kr 2 500 (faktureres fra kirkeverge)
 • Bringe kiste til dødssted kr 1 200 (tilkommer hvor NAV ikke dekker transporten)
 • Ventetegn/kors på grav kr 810
 • Syning kr 1 717
 • Solist fra kr 3 000
Priseksempel 3 – Påkostet seremoni
Tjeneste Pris
Avgiftspliktig (priser inkl. MVA)
Kiste inkl. svøp og utsyr, Bjørk
20 455
Blomster på kisten inkl. sløyfe
4 500
Programhefte, 200 stk (inkludert minnebok med bilder fra seremonien)
3 448
Leie av utstyr til seremoni (lys, stativ, vaser)
890
Dødsannonse
Fra 1500
Avgiftspliktig honorar
1 463
Avgiftsfritt
Bårebil til seremonisted – videre til gravstedet
2 740 (egenandel NAV)
Melding til offentlige kontorer
945
Stell og nedlegging i kiste, 2 personell
1 718
Assistent i seremonien, 2 stk.
5 154
Byråets avgiftsfrie honorar (konferanse, oppfølging, etterarbeid)
6 872
Totalsum priseksempel 3
Kr 49 685

Merknader:

 • Ved transport under 20km av den døde fra institusjon som ikke har bårerom vil det påløpe en timepris på kr 890. Vi må være to personer for å hente. Maksimum kr 2 900
 • Kremasjonsavgift fra kr 2 500 (faktureres fra kirkeverge)
 • Bringe kiste til dødssted kr 1 200 (tilkommer hvor NAV ikke dekker transporten)
 • Ventetegn/kors på grav kr 810
 • Syning kr 1 718
 • Solist fra kr 3000
Priseksempel 4 – Uten seremoni
Tjeneste Pris
Avgiftspliktig (priser inkl. MVA)
Kiste, enkel
6 478
Avgiftspliktig honorar
1 463
Avgiftsfritt
Bårebil ved transport
2 740 (egenandel NAV)
Melding til offentlige kontorer
945
Stell og nedlegging i kiste, 2 personell
1 718
Byråets avgiftsfrie honorar (konferanse, oppfølging, etterarbeid)
2 577
Totalsum priseksempel 4
Kr 15 921

Merknader:

 • Ved transport under 20km av den døde fra institusjon som ikke har bårerom vil det påløpe en timepris på kr 890. Vi må være to personer for å hente. Maksimum kr 2 900
 • Kremasjonsavgift fra kr 2 500 (faktureres fra kirkeverge)
 • Bringe kiste til dødssted kr 1 200 (tilkommer hvor NAV ikke dekker transporten)
 • Syning kr 1 718
 • Dødsannonse fra kr 1 500

Per Arne Lie

Bilansvarlig / assistent

Per Arne er vår bilansvarlig.

Han tiltrer hos oss ved behov.

Petter Christian Singsaas

Assistent

Petter Christian er gammel fotballbauta for Molde FK.

Han jobber til daglig i Førerkortsenteret på Steinkjer.

Petter tiltrer hos oss ved behov.

Gabriels Singsaas

Assistent

Gabriel tiltrer ved behov og jobber i tillegg som beredskapsvakt.