fbpx

Våre priser

PRISLISTE 2020

Full åpenhet om priser – valgmuligheter for familien

For kommunale avgifter vises det til kirkevergens egne prislister (kirkegårdstakster, bestemt av kommunestyret).

Pris på begravelse eller bisettelse vil variere med valg av produkter og tjenester.

Norske kommuner stiller gravplass uten kostnad for sine innbyggere i 20 år. Det er egne takster for å avgi gravplass til andre enn sine egne innbyggere.

Vi bistår med å søke behovsprøvd støtte til gravferd og transport – NAV –  

Hos oss får man kun èn samlet faktura. (Det inkluderer både byråarbeid, blomster og evt. annonse, tilleggstjenester)

Priseksemplene under er først og fremst satt for opp for å gi en mulighet for å sammenligne våre priser med priser hos andre. Begge eksemplene inkluderer gravferdsseremoni. Gravferd kan gjennomføres uten gravferdsseremoni og kostnaden vil da naturlig ofte være lavere enn oppgitte minimumsbeløp.

De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom min. og makspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.

Når solist leies vil deres satser bli oppgitt ved bestilling.

Varer og tjenester som ikke er inkludert i pristilbudet kan være minnesamvær, gravstein/inskripsjon.

Mva. er inkludert.

Priseksempler:

Tjeneste   Minimum Maksimum
       
Kiste inkl. svøp og utstyr   5650 43227
Stell og og nedlegg i kiste   809 2190
Bringe den døde på båre fra dødssted til kjølerom   1990 5690
Evt. Bringe tom kiste til dødsstedet, hvis kiste er avtalt   809 1990
Transport av den døde til seremonisted (kirke/kapell, etc)   1740 2530
Evt. transport av den døde til grav/krematoriet   0 2530
Transport av utstyr/mannskap til seremoni (kirke/kapell, etc)   0 0
Assistanse ved gravferdsseremonien   809 6150
Dødsannonse i Trønderavisa, ca. 71mm   1750 5500
Leie av dekorasjonsmateriell (seremoni)   563 1990
50 trykkede programhefter til gravferdsseremoni   1250 1998
Kistedekorasjon på kisten med bånd   200 6000
Byråets avgiftspliktige honorar   963 1510
Byråets avgiftsfrie honorar (seremonielle tjenester)   1750 7000
Mva. er inkludert      
       
Sum kostnad minimum/maksimumspris   18.283 88.305