Steinkjer – Inderøy – Verdal – Levanger

Våre priser

Velg et byrå som gjør hele jobben for deg.

Våre priser

PRISLISTE 2021

Vi er opptatt av full åpenhet om priser og legger til rette for valgmuligheter for de etterlatte.

Nyttig å vite om priser generelt:

 • For kommunale avgifter viser vi til kirkevergens egne prislister (kirkegårdstakster – bestemt av kommunestyret).
 • Pris på begravelse eller bisettelse varierer avhengig av produkter og tjenester.
 • Norske kommuner stiller med gravplass uten kostnad for sine innbyggere i 20 år.
 

Om våre priser:

 • Hos oss får man alt samlet på en faktura. Den inkluderer både byråarbeid, blomster, annonse og tilleggstjenester.
 • Priseksemplene under er først og fremst satt for opp for å gi en mulighet til å sammenligne våre priser med priser hos andre. 
 • Når vi leier solister blir deres satser oppgitt ved bestilling.
 • Varer og tjenester som ikke er inkludert i pristilbudet kan være minnesamvær og gravstein/inskripsjon.
 • Vi hjelper til med å søke behovsprøvd støtte til gravferd og transport fra NAV.
 • Mva. er inkludert.
Priseksempler:
Priseksempel 1 – Enkel gravferd
Tjeneste Pris
Avgiftspliktig (priser inkl. MVA)
Kiste inkl. svøp og utsyr, enkel kiste
7 300
Programhefte, 50 stk
1 250
Leie av utstyr til seremoni (lys, stativ, vaser)
1 570
Dødsannonse
Fra 1 500
Avgiftspliktig honorar
1 233
Avgiftsfritt
Bårebil til seremonisted – videre til gravstedet
2 538 (egenandel NAV)
Melding til offentlige kontorer
825
Stell og nedlegging i kiste, 2 personell
1 658
Assistent i seremonien, 1 stk.
2 487
Byråets avgiftsfrie honorar (konferanse, oppfølging, etterarbeid)
1 750
Totalsum priseksempel 1
Kr 22 111

Merknader:

 • Ved transport under 20km av den døde fra institusjon som ikke har bårerom vil det påløpe en timepris på kr 829. Vi må være to personer for å hente. Maksimum kr 2 900
 • Kremasjonsavgift fra kr 2 500 (faktureres fra kirkeverge)
 • Bringe kiste til dødssted kr 1 050 (tilkommer hvor NAV ikke dekker transporten)
 • Syning kr 1 243
Priseksempel 2 - Gjennomsnittsfaktura
Tjeneste Pris
Avgiftspliktig (priser inkl. MVA)
Kiste inkl. svøp og utsyr, hvit kiste
8 509
Blomster på kisten inkl. sløyfe
3 000
Programhefte, 100 stk (inkludert minnebok med bilder fra seremonien)
2 398
Leie av utstyr til seremoni (lys, stativ, vaser)
1 570
Dødsannonse
Fra 1500
Avgiftspliktig honorar
1 233
Avgiftsfritt
Bårebil til seremonisted – videre til gravstedet
2 538 (egenandel NAV)
Melding til offentlige kontorer
825
Stell og nedlegging i kiste, 2 personell
1 658
Assistent i seremonien, 1 stk.
2 487
Byråets avgiftsfrie honorar (konferanse, oppfølging, etterarbeid)
4 728
Totalsum priseksempel 2
Kr 25 718

Merknader:

 • Ved transport under 20km av den døde fra institusjon som ikke har bårerom vil det påløpe en timepris på kr 829. Vi må være to personer for å hente. Maksimum kr 2 900
 • Kremasjonsavgift fra kr 2 500 (faktureres fra kirkeverge)
 • Bringe kiste til dødssted kr 1050 (tilkommer hvor NAV ikke dekker transporten)
 • Ventetegn/kors på grav kr 663
 • Syning kr 1 243
 • Solist fra kr 3000
Priseksempel 3 – Påkostet seremoni
Tjeneste Pris
Avgiftspliktig (priser inkl. MVA)
Kiste inkl. svøp og utsyr, Bjørk
16 616
Blomster på kisten inkl. sløyfe
4 500
Programhefte, 200 stk (inkludert minnebok med bilder fra seremonien)
3 198
Leie av utstyr til seremoni (lys, stativ, vaser)
1 570
Dødsannonse
Fra 1500
Avgiftspliktig honorar
1 233
Avgiftsfritt
Bårebil til seremonisted – videre til gravstedet
2 538 (egenandel NAV)
Melding til offentlige kontorer
825
Stell og nedlegging i kiste, 2 personell
1 658
Assistent i seremonien, 2 stk.
4 974
Byråets avgiftsfrie honorar (konferanse, oppfølging, etterarbeid)
4 728
Totalsum priseksempel 3
Kr 43 340

Merknader:

 • Ved transport under 20km av den døde fra institusjon som ikke har bårerom vil det påløpe en timepris på kr 829. Vi må være to personer for å hente. Maksimum kr 2 900
 • Kremasjonsavgift fra kr 2 500 (faktureres fra kirkeverge)
 • Bringe kiste til dødssted kr 1050 (tilkommer hvor NAV ikke dekker transporten)
 • Ventetegn/kors på grav kr 663
 • Syning kr 1 243
 • Solist fra kr 3000
Priseksempel 4 – Uten seremoni
Tjeneste Pris
Avgiftspliktig (priser inkl. MVA)
Kiste, enkel
5 800
Avgiftspliktig honorar
1 233
Avgiftsfritt
Bårebil ved transport
2 538 (egenandel NAV)
Melding til offentlige kontorer
825
Stell og nedlegging i kiste, 2 personell
1 658
Byråets avgiftsfrie honorar (konferanse, oppfølging, etterarbeid)
1 750
Totalsum priseksempel 4
Kr 13 804

Merknader:

 • Ved transport under 20km av den døde fra institusjon som ikke har bårerom vil det påløpe en timepris på kr 829. Vi må være to personer for å hente. Maksimum kr 2 900
 • Kremasjonsavgift fra kr 2 500 (faktureres fra kirkeverge)
 • Bringe kiste til dødssted kr 1050 (tilkommer hvor NAV ikke dekker transporten)
 • Syning kr 1 243
 • Dødsannonse fra kr 1 500

Per Arne Lie

Bilansvarlig / assistent

Per Arne er vår bilansvarlig.

Han tiltrer hos oss ved behov.

Petter Christian Singsaas

Assistent

Petter Christian er gammel fotballbauta for Molde FK.

Han jobber til daglig i Førerkortsenteret på Steinkjer.

Petter tiltrer hos oss ved behov.

Inger Kristin Haugdal

Gravferdskonsulent

Inger Kristin jobber til daglig som sykepleier.

Hun tiltrer hos oss ved behov.