fbpx

Våre minnesider

ET STED Å MINNES SAMMENVåre minnesider

Minneside – digitalt. Vi er glade for å kunne tilby, som første begravelsesbyrå på Innherred, digital minneside. Tjenesten er gratis.

Når et menneske dør er det mange som ønsker å gi uttrykk for sine tanker og følelser utover den tradisjonelle kondolansen. Noen har ikke anledning til å delta i gravferden, mens andre har noe på hjertet de ikke har formidlet.

Ved samtykke fra pårørende oppretter vi en digital minneside for alle de dødsfall vi håndterer.
Denne siden vil en av de pårørende enkelt administrere.

Her finner du dødsannonsen, tid og sted / veibeskrivelse for seremonien og eventuelt minnesamvær.
På minnesiden kan man sende en siste hilsen / skrive minneord, tenne et lys eller gi en gave til ønsket formål. Man kan også bestille blomster direkte fra siden, både til seremoni og til hjemmet.

Våre sider finner du her og på forsiden.

Opprettelse og bruk av minneside

 • Informasjon om seremonien:
  Her legger vi inn informasjon om seremonisted, adressen, veibeskrivelse og kart.
  Skal det være minnesamvær, kan det også legges inn her på samme måte. Denne siden er utskriftsvennlig.
 • Minneord:
  Her kan alle som ønsker det, skrive en siste hlsen eller tenne et lys.
 • Gi en gave:
  Har dere ønsker om at det skal gis gaver til f.eks en organisasjon, kan også dette gjøres på siden.
 • Bestille blomster:
  Det er mulig å bestille blomster direkte gjennom oss, enten til seremonien eller hjem til pårørende.
  Vi er ikke et fordyrende mellomledd.
 • Bilder og film:
  Det er også mulig å dele bilder, filmer og andre typer lenker på denne siden.

Live streaming av seremoni

Livestreaming er overføring av lyd og film via internett, slik at personer andre steder kan følge seremonien live.
Publiseringen kan skje i en privat gruppe eller offentlig på byråets hjemmeside/minneside.