Steinkjer – Inderøy – Verdal – Levanger - Namdal

Valg av seremonitype

Velg et byrå som gjør hele jobben for deg.

Begravelse eller bisettelse?

Vi bruker ordet begravelse om seremonier med en jordbegravelse; altså der vi følger avdøde til graven og senker kisten.

Bisettelse brukes om seremonien ved kremasjon (brenning). Der blir urnen satt ned i en grav eller asken spredt.

Ifølge gravferdsloven må en gravferd skje senest ti virkedager etter dødsfallet. De fleste gravferder skjer noe tidligere enn det, vanligvis omtrent en uke etter dødsfallet.

I spesielle tilfeller, kan det være aktuelt å utsette gravferden. Ta kontakt med oss ved spørsmål rundt dette.

Etter bisettelse og frem til urnenedsettelsen står askeurnen på krematoriet eller hos gravplassmyndigheten. Kirketjener bistår ved urnenedsettelser. De etterlatte kan være til stede ved graven hvis de ønsker det.

Som regel er urnenedsettelsen en privat seremoni, men Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn kan delta dersom de etterlatte ønsker det.

Gjeldende betalingssatser for kremasjon i Steinkjer er:

2 500 kroner for innbyggere bosatt i Steinkjer kommune

5 500 kroner for innbyggere bosatt utenfor Steinkjer kommune

(Det er kommunestyret som fastsetter avgiftene for kremasjon hvert år i desember)

I noen tilfeller har avdøde selv uttrykt ønsker om seremonien.

I andre tilfeller er det avdødes etterlatte over 18 år som har rett til å velge hvordan gravferden skal skje. Rekkefølgen er ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Samboere i ekteskapslignende forhold blir også regnet som en av de nærmeste. Ta kontakt for spørsmål.

Vi anbefaler alltid å velge type seremoniform med respekt for avdødes eventuelle ønsker, religion og livssyn.

Gravsted

Gravplassene i norske kommuner drives ofte av kirkelig fellesråd, og er tilgjengelig for de som er bosatt i kommunen uten kostnad.

Det er ikke nødvendig å være medlem av Den norske kirke for å få gravplass. Alle gravlunder i Norge er tilgjengelig for alle, uavhengig av tilhørighet til tro- eller livssynssamfunn. Noen gravlunder har egne felt som oppfyller minoriteters behov.

Tilhørighet til enkelte gravlunder innad i kommunen varierer fra kommune til kommune.

Per Arne Lie

Bilansvarlig / assistent

Per Arne er vår bilansvarlig.

Han tiltrer hos oss ved behov.

Petter Christian Singsaas

Assistent

Petter Christian er gammel fotballbauta for Molde FK.

Han jobber til daglig i Førerkortsenteret på Steinkjer.

Petter tiltrer hos oss ved behov.

Inger Kristin Haugdal

Gravferdskonsulent

Inger Kristin jobber til daglig som sykepleier.

Hun tiltrer hos oss ved behov.