Steinkjer – Inderøy – Verdal – Levanger - Namdal

Valg av seremoniform

Velg et byrå som gjør hele jobben for deg.

Begravelse eller bisettelse?

Det er mange måter det går an å ta et verdig farvel, og det er opp til de pårørende å velge seremoniform og innhold.

Kirke- og trossamfunn har vanligvis klare retningslinjer for gjennomføring av gravferdsseremonier, men mange gir også rom for familiens personlige valg av for eksempel musikk.

 

Eksempler på de ulike seremoniformene:

Den kirkelige gravferdsseremonien følger den kirkelige liturgien. Kirkelige seremonier åpner likt ved begravelse og bisettelse:

 • Inngangsmusikk/meditasjonsspill (valgfritt og starter cirka 15 minutter før seremonien starter)
 • Klokkeringing
 • Eventuell musikk eller solosang
 • salme
 • Minneord/personlig omtale/sløyfelesning
 • Eventuell musikk eller solosang
 • Skriftlesning
 • salme
 • Prestens tale (tekst fra Bibelen)
 • salme
 • Eventuell musikk eller solosang

Ved en begravelse blir kisten båret ut til gravstedet. Så følger en salme ved graven, jordpåkastelse, senkning av kisten og avsluttende salme.

Ved bisettelse er det jordpåkastelse, eventuelt senkning av kisten, salme og musikk/solosang.

Det er mulig å følge kisten ut til ventende bårebil hvis familien ønsker det.

Den norske kirkes ritual håndheves av presten som forretter.

Humanistisk seremoni foregår i regi av Human-Etisk Forbund.

Den humanistiske seremonien du ser under er et eksempel på en humanistisk seremoni. Snakk gjerne med oss om alternativer.

 • Inngangsmusikk mens de frammøtte går inn
 • Klokkeringing (hvis mulig på stedet, 7-8 slag) for å markere seremoniens start
 • Instrumental musikk
 • Diktlesing
 • Sang (allsang eller solo/kor)
 • Minnetale (samt at taler leser hilsninger på kransesløyfene hvis det er avtalt med familien)
 • Instrumental musikk eller sang
 • Kransepålegging og personlige minneord fra familie og venner
 • Instrumental musikk eller sang
 • Senkning av kisten (valgfritt), alle reiser seg
 • Instrumental musikk
 • Håndhilsning

 

Tro- og livssynsåpen gravferdsseremoni

Den personlige gravferdsseremonien er ikke regissert av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon, og de etterlatte står fritt til å velge seremoniens innhold. Familien velger også fritt gravferdstaler/seremonileder. Vi hjelper gjerne til med å finne rett person til det.

Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral. Den kan inneholde så mye, eller så lite religion, som de pårørende måtte ønske.

En personlig seremoni kan foregå i et tros- og livssynsåpent seremonirom eller kapell.

Per Arne Lie

Bilansvarlig / assistent

Per Arne er vår bilansvarlig.

Han tiltrer hos oss ved behov.

Petter Christian Singsaas

Assistent

Petter Christian er gammel fotballbauta for Molde FK.

Han jobber til daglig i Førerkortsenteret på Steinkjer.

Petter tiltrer hos oss ved behov.

Gabriels Singsaas

Assistent

Gabriel tiltrer ved behov og jobber i tillegg som beredskapsvakt.