fbpx

Valg av seremoniform

Den verdige gravferdsseremonien

Begravelse eller bisettelse?

På hvilken måte man best får tatt farvel, seremoniform og innhold er opp til de pårørende.

Kirke- og trossamfunn har vanligvis klare retningslinjer for gjennomføring av gravferdsseremonier,
men mange gir også rom for familiens personlige valg av f.eks musikk.

Eksempler på de ulike seremoniformene:

Den kirkelige gravferdsseremonien følger den kirkelige liturgien. Kirkelige seremonier åpner likt ved begravelse og bisettelse:

Inngangsmusikk / meditasjonsspill (valgfritt, ca. 15 minutter før seremonien starter)

 • Klokkeringing
 • Evt. musikk / solosang
 • 1. salme
 • Minneord / personlig omtale / sløyfelesning
 • Evt. musikk / solosang
 • Skriftlesning
 • 2. salme
 • Prestens tale (tekst fra Bibelen)
 • 3. salme
 • Evt. musikk / solosang

Ved begravelse blir kisten båret ut til gravstedet. Salme ved graven, påfølgende jordpåkastelse, senking av kisten og avsluttende salme.

Ved bisettelse følger jordpåkastelse, eventuelt senking av kisten, salme og musikk / solosang.
Kisten kan følges ut til ventende bårebil hvis familien ønsker det.

Den norske kirkes ritual håndheves av presten som forretter.

Humanistisk seremoni foregår i regi av Human-Etisk Forbund.
Den humanistiske seremonien du ser under er kun et eksempel på en humanistisk seremoni. Snakk med oss om alternativer.

 • Inngangsmusikk, mens salen fylles av de deltagende
 • Klokkeringing (hvis mulig på stedet, 7-8 slag) for å markere seremoniens start
 • Instrumental musikk
 • Diktlesning
 • Sang (allsang eller solo / kor)
 • Minnetale (samt at taler leser hilsninger på kransesløyfene hvis dette er avtalt med familien)
 • Instrumental musikk eller sang
 • Kransepålegging og personlige minneord fra familie, venner etc.
 • Instrumental musikk eller sang
 • Senking av kisten (valgfritt), alle reiser seg
 • Instrumental musikk
 • Håndhilsing

Tros- og livssynsåpen gravferdsseremoni

Den personlige gravferdsseremonien er ikke regissert av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon,
og de etterlatte står fritt til å velge seremoniens innhold. Familien velger også fritt gravferdstaler/seremonileder.
Begravelsesbyrået kan også være behjelpelig med å finne gravferdstaler/seremonileder.

Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral,
men den kan inneholde så mye eller så lite religion som pårørende måtte ønske.
En personlig seremoni kan gjennomføres i et tros- og livssynsåpent seremonirom eller kapell.