fbpx

Urner

Urner benyttes i de tilfellene pårørende eller avdøde ønsker kremering til å oppbevare avdødes aske.
Med kremasjonsavgiften følger det en standard urne i en enkel utføring som de fleste velger å bruke.

Krav til urnerurner

Alle urnenedsettelser i Norge må fylle gitte krav:
Askeurne skal være forarbeidet av organisk materiale og være nedbrytbar i jord innen den fredningstid som gjelder for gravplassen.
Urnen skal være av slik kvalitet at den tåler vanlig håndtering og forsendelse i posten.

Dersom det ikke kan dokumenteres at urner som kommer fra utlandet fyller gjeldende forskrifter,
må disse byttes ut med en godkjent urne før gravlegging kan finne sted.

Som med kister kan urnen være vakker og uttrykke noe personlig.

Trykk her for våre modeller