Steinkjer – Inderøy – Verdal – Levanger - Namdal

Urnenedsettelse / askespredning

Velg et byrå som gjør hele jobben for deg.

Urnenedsettelse

Urnenedsettelse betyr å sette urnen med avdødes aske ned i jorden.

Ved urnenedsettelse finnes det ingen strenge seremonielle formkrav. Hvis gravferdsritualet allerede har skjedd, er det ikke nødvendig at prest eller annen seremonileder er til stede når urnen settes ned på gravstedet.

Mange ønsker å ramme inn nedsettelsen med diktlesning eller musikk.

Nyttig å vite:

  • Urnenedsettelse avtaler pårørende med kirkekontoret så fort urnen er klar og har kommet til kirkevergen.
  • Gravlegging av urnen skal skje senest 6 måneder etter dødsfallet.
  • Pårørende må bestille dato og tidspunkt for nedsettelsen via oss i begravelsesbyrået eller direkte hos kirkekontoret.

Som hovedregel er det tre alternativer for nedsettelse av askeurner pårørende kan velge mellom:

  • De pårørende setter ned urnen på gravlunden i samråd med kirketjener eller kirkegårdspersonell.
  • Kirketjener setter ned urnen på gravlunden uten at de pårørende deltar.
  • Urnen settes ned på gravlunden med prest til stede, som holder en enkel seremoni.


Her kan du se vårt utvalg av urner.

 
Askespredning

Ved askespredning må pårørende først sende en søknad til Statsforvalteren i det aktuelle fylket.

For å søke kan du/dere klikke på denne lenken for digital søknad via ID-porten eller finne søknadsskjemaet for å sende det på papir.

Det er mulig å søke om det selv, før man dør, eller at pårørende søker.

Vi hjelper gjerne til hvis dere har spørsmål om askespredning.

Se lenke for vårt utvalg av urner.

Per Arne Lie

Bilansvarlig / assistent

Per Arne er vår bilansvarlig.

Han tiltrer hos oss ved behov.

Petter Christian Singsaas

Assistent

Petter Christian er gammel fotballbauta for Molde FK.

Han jobber til daglig i Førerkortsenteret på Steinkjer.

Petter tiltrer hos oss ved behov.

Gabriels Singsaas

Assistent

Gabriel tiltrer ved behov og jobber i tillegg som beredskapsvakt.