fbpx

Urnedsettelse

Urnenedsettelse betyr å sette urnen med avdødes aske ned i jorden.

Ved urnenedsettelse finnes det ingen strenge seremonielle formkrav.
Har gravferdsritualet allerede funnet sted, er det ikke nødvendig at prest eller annen seremonileder er tilstede når urnen settes ned på gravstedet.

Mange gjennomfører en nedsettelsen med diktlesning eller fremførelse av musikk.

Nedsettelse av urnen avtales med kirkekontoret så snart urnen er klar og har ankommet kirkevergen.
Gravlegging av urnen skal skje senest 6 måneder etter dødsfallet. Det må bestilles dato og tidspunkt for nedsettelsen.
Dette kan gjøres via oss eller direkte hos kirkekontoret.

Som hovedregel er det tre alternativer for nedsettelse av askeurner:

  • Urnen settes ned på gravlunden av de pårørende i samråd med kirketjener
    eller kirkegårds-personell
  • Kirketjener setter ned urnen på gravlunden uten at de pårørende deltar
  • Urnen settes ned på gravlunden med prest til stede, som holder en enkel
    seremoni

Se vårt utvalg av urner.

Askespredning

Ved askespredning må det først sendes en søknad til Fylkesmannen i det aktuelle fylket.
For å søke kan du selv/dere logge inn med ID her søknad askespredning, eller ved å sende en søknad per brev til Fylkesmannen i det fylket der asken skal spres. Søknad kan sendes av en selv før man dør, eller etter av de pårørende.
Vi er behjelpelig med spørsmål rundt dette

Se link for vårt utvalg av urner.