Steinkjer – Inderøy – Verdal – Levanger - Namdal

Til seremonien

Les mer om ulike valg og løsninger vi kan tilby til selve seremonien.

Valg av seremonitype

Begravelse eller bisettelse?

Valg av seremoniform

Les mer om de forskjellige sermoniformene

Kister og urner

Kister benyttes både ved begravelser og bisettelser.

Sang og musikk

Sang og musikk er en viktig del av seremonien, uansett seremoniform.

Blomster til seremoni

Vi har et bredt utvalg av blomster og leverer både til seremonien og hjem til pårørende.

Programhefte

Programhefte (sanghefte) settes opp etter innholdet i seremonien er fastlagt.

Minnesamvær

Minnesamvær / minnestund – det er ofte godt å samles etter seremonien.

Livestreaming av seremoni

Livestreaming er overføring av lyd og film via internett.

Per Arne Lie

Bilansvarlig / assistent

Per Arne er vår bilansvarlig.

Han tiltrer hos oss ved behov.

Petter Christian Singsaas

Assistent

Petter Christian er gammel fotballbauta for Molde FK.

Han jobber til daglig i Førerkortsenteret på Steinkjer.

Petter tiltrer hos oss ved behov.

Gabriels Singsaas

Assistent

Gabriel tiltrer ved behov og jobber i tillegg som beredskapsvakt.