fbpx

Syning

Syning / visning – vi legger til rette for at pårørende kan se den avdøde.

Mange ønsker å se den avdøde før begravelsen, det er dette vi kaller syning / visning.
Dette kan være en fin siste stund sammen, og noen vil kanskje ønske å ha en siste stund alene med avdøde.
Syning kan skje på stedet avdøde dør, i kommunens egnede rom, eller i kirken før gravferdsseremonien.

Erfaring fra sorgarbeid viser at mange etterlatte opplever det som betydningsfullt å se den døde i rolige omgivelser,
spesielt hvis dødsfallet kom brått og uventet.
Selv om det umiddelbart kan føles vanskelig for mange, viser det seg at med assistanse fra sykehuset,
venner, familie eller byrå, vil mange i ettertid føle det godt å ha vært gjennom dette.

Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil personalet som regel legge til rette for syning på avdødes rom.
Det er også mulig å se senere når avdøde er stelt og lagt i kiste. Dette avtales direkte med begravelsesbyrået.

Det er anledning til å legge nedbrytbare ting i kisten, som f.eks foto, tegninger, blomster og andre minner.

Barn

Barn har ofte behov for noe konkret å forholde seg til. Det kan være godt å få være med å se den døde i kisten.
På denne måten kan de være delaktige i sorgprosessen ved å legge tegninger eller bilder i kisten.
De får anledning til å stille alle de spørsmål barn måtte ha.

Hvis foreldrene synes det er vanskelig å ta seg av barna på grunn av egen reaksjon på å se den avdøde,
kan foreldrene se den avdøde først før barna blir med.
Det kan være fint å si til barna at de voksne kan komme til å gråte, og at det ikke er farlig eller uvanlig.
Det kan være en fin måte å sammen ta avskjed med den avdøde og er en god forberedelse til begravelsesdagen.

Barn bør ikke presses – fortell og forklar hva det er de skal være med på og vær åpen for barnas spørsmål både før, underveis og etterpå.
Barn reagerer ulikt. Men de fleste barn reagerer negativt på å bli holdt utenfor.
Det er derfor viktig at de får en følelse av å få være med, og at vi tar oss god tid til å snakke med dem.