fbpx

Sang og musikk

Sanger og musikkstykker fremføres ofte av solist i begravelser og bisettelser

solistSang og musikk er en viktig del av seremonien, uansett seremoniform.
Det musikalske er ofte med på å sette stemningen og rammen for hele høytideligheten sammen med det som sies.

Bruk av musikk den avdøde var glad i, vil være med å gi seremonien et personlig og gjenkjennelig preg.
Valg av seremoniform vil legge noen føringer for sang og musikkvalg,
og det vil være naturlig å rådføre seg med organist, prest eller taler i hvert enkelt tilfelle.

Vi har samarbeid med ulike typer solister. Alt fra instrumental til solosang.

Begravelsesbyrået kan sammen med familien finne den riktige musikken til seremonien.
Vi strekker oss langt for å imøtekomme personlige forespørsler.

Byrået har egen brosjyre med eksempler, ta kontakt for å få denne.

Trykk her for å se eksempler på sanger / musikkstykker
Trykk her for å se eksempler på salmer