fbpx

Programhefte

programhefteProgramhefte (sanghefte) settes opp etter innholdet i seremonien er fastlagt.
Som oftest under planleggingssamtalen.

Oppsettet kan variere i forhold til type seremoni.
På forsiden av programheftet er det anledning til å sette inn et bilde eller annet egnet motiv.

Vårt byrå har prøvebøker som viser de ulike valgmulighetene. 

Via vår leverandør, InMemory, har vi et bredt utvalg av bakgrunnsmotiv for programhefter.
Man kan velge motiv ut fra designbanken, eller vi kan laste opp pårørendes egne bilder som bakgrunnsmotiv.

Vi kan sette opp forslag, alt etter de pårørendes eget ønske.

For å se/søke i våre motiv klikk inn på denne lenken.

Alle motivene kan også brukes på takkekort.

Vi er også behjelpelig med å trykke takkekort. Vi hjelper til med å finne den beste løsningen.

Bruk denne linken for å se eksempler