fbpx

Prest og taler

Prest og taler – hvem skal forrette under seremonien ?

Når en person dør etableres det kontakt mellom de pårørende og forretter så snart som mulig.
Seremoniform avklares i samtale med byrået som videreformidler informasjon til riktig instans.

Videre vil den som skal forrette gravferdsseremonien ta kontakt med pårørende for å avtale en samtale.
Denne samtalen kan skje i hjemmet, på forretters kontor, eller annet egnet sted.

I samtalen vil de pårørende få snakke om det som har hendt,
fortelle om avdøde og planlegge minneord / innhold til gravferdsseremonien.
Minnetalen kan holdes av de pårørende selv eller av forretter (på vegne av de pårørende).