Steinkjer – Inderøy – Verdal – Levanger - Namdal

Planleggingssamtale

Velg et byrå som gjør hele jobben for deg.

Planleggingssamtale

Planleggingssamtalen med oss kan skje hjemme hos deg som er pårørende, på kontoret vårt eller på et annet sted du ønsker å treffe oss. Vi bruker vanligvis 1 til 3 timer på samtalen, men det går også an at vi møter hverandre flere ganger, om det er mest praktisk for deg.

Når vi møter hverandre får du en mappe med all den informasjonen du trenger om det som foregår før, under og etter begravelsen. Vi vet av erfaring, og har full forståelse for, at det er mye du må ta stilling til før en begravelse. Ikke vær redd for å spørre oss om det du lurer på.

Før du møter oss i begravelsesbyrået kan det være nyttig for deg å ha tenkt over noe av det vi skal avtale i samtalen:

  • nødvendig informasjon offentlige myndigheter skal ha
  • hvordan dødsannonsen bør se ut
  • blomster
  • kiste
  • klær
  • hva slags seremoni dere ønsker og innholdet i den

I samtalen informerer vi også om veien videre for dere. Det kan handle om arveoppgjør og skifte, gravstein, urnenedsettelse og så videre.

Vi sørger for at alle de praktiske og formelle tingene rundt dødsfallet og gravferden blir ordnet på en god og verdig måte.

Dere pårørende kan ta ansvar for litt av forberedelsene eller ordne det meste selv, alt etter hva dere ønsker og orker. Vi gir dere et skriftlig prisoverslag.

Mange opplever det som fint å bidra, mens andre føler det er best å la begravelsesbyrået ta seg av oppgavene. Vi tilpasser oss deres ønsker og tar det ansvaret dere trenger at vi tar.

Vi er tilgjengelige hele døgnet, også i helger og i høytider, ved behov for umiddelbar hjelp eller for å gjøre en avtale.

Dødsannonse

Dødsannonsen bør komme på trykk så snart tidspunktet for gravferden er bestemt.

Annonsen hjelper vi dere å skrive, om dere ønsker det. Det gjør vi helst i planleggingssamtalen. Vi sender den til avisen(e). Den kan komme på trykk i en eller flere aviser, på papir og digitalt.

Dødsannonsen kan vi også sette inn i en minneside som vi oppretter. Annonsen er enkel å dele i sosiale medier.

I dødsannonsen kan dere også si noe om eventuelle ønsker om donasjon til ulike organisasjoner som alternativ til blomster.

Ønsker dere å si at seremonien har skjedd i stillhet, setter vi annonsen inn en av de første dagene etter at seremonien har funnet sted.

EKSEMPLER PÅ VERS/DIKT I DØDSANNONSEN FINNES HER

Per Arne Lie

Bilansvarlig / assistent

Per Arne er vår bilansvarlig.

Han tiltrer hos oss ved behov.

Petter Christian Singsaas

Assistent

Petter Christian er gammel fotballbauta for Molde FK.

Han jobber til daglig i Førerkortsenteret på Steinkjer.

Petter tiltrer hos oss ved behov.

Gabriels Singsaas

Assistent

Gabriel tiltrer ved behov og jobber i tillegg som beredskapsvakt.