fbpx

Planleggingssamtale

Planleggingssamtale eller konferanse med oss kan avholdes i hjemmet, på vårt kontor eller annet ønsket sted.
Samtalen tar som regel 1 til 3 timer. Det er også mulig å fordele planleggingen på flere møter.

Dere får en mappe med informasjon rundt det som har skjedd, det som skal planlegges og tiden etter.

Som pårørende kan man oppleve at det er mye å ta stilling til når en begravelse skal planlegges.
Noe er kanskje kjent, mens annet kan være helt ukjent.

Det kan være greit å være noe forberedt før man møter begravelsesbyrået.
Under en planleggingssamtale går vi gjennom alt som er relevant i forbindelse med gravferden.
Noe av det vi går gjennom er nødvendig informasjon som skal meldes til offentlige myndigheter,
utforming av eventuell dødsannonse, alle nødvendige valg i forhold til blomster, kiste, klær, seremoni og ønsker for innhold i denne.
Vi vil også informere om veien videre for dere, herunder arveoppgjør og skifte, gravstein, urnenedsettelse, osv.

Ikke alt må bestemmes umiddelbart, men det kan være greit å ha gjort seg noen tanker på forhånd.

Vi vil sørge for at alle de praktiske og formelle tingene vedrørende dødsfallet og gravferden blir ivaretatt på en god og verdig måte
slik at pårørende vil få den nødvendige tryggheten i forberedelsene.

De pårørende kan være med på eller ta ansvar for det meste selv.
Mange opplever det som fint å være med og bidra, mens andre føler det er godt å la begravelsesbyrået ta seg av oppgavene.

Vi er tilgjengelig hele døgnet, også i helger og i høytider, ved behov for umiddelbar hjelp eller for å gjøre en avtale.

Vi informerer om hva våre tjenester koster og gir et skriftlig prisoverslag.