fbpx

Om sorg

Sorg – et liv er over. Et endret liv har startet.

Avslutningen av et liv markerer også starten på et endret liv for den som skal gå videre alene.

De aller fleste opplever å miste en nær person i løpet av livet og å føle på sorg.
Selv om sorg ikke er en sykdom, kan tap ha store konsekvenser for den etterlatte med savn og smerte.
Det kan utspille seg i konsentrasjons- og hukommelsesproblemer som gir vanskeligheter i skole eller arbeid,
og man kan oppleve vansker i samspill med ovgivelsene.

Erfaring fra sorgarbeid viser at mange etterlatte opplever det som betydningsfullt å se (syning) den døde i rolige omgivelser,
spesielt hvis dødsfallet kom brått og uventet.
Selv om det umiddelbart kan føles vanskelig for mange, viser det seg at med assistanse fra sykehuset,
venner, familie eller byrå, vil mange i ettertid føle det godt å ha vært gjennom dette.

Det kan være både tung og ensomt, men de gode minnene lever videre.

På denne siden finner man utfyllende informasjon med tanker rundt sorgreaksjoner,
i tillegg til opplysninger om hvem man kan kontakte for hjelp.

sorg