fbpx

Om oss

Lie begravelsesbyrå AS er en del av Virke gravferd.

Som medlem av Virke gravferd har byrået forpliktet seg til:
  • Hensynsfullhet og respekt for de pårørende
  • Taushet med hensyn på personlige forhold
  • Verdighet i alle deler av yrkesutførelsen
  • Å bistå med alle tjenester og varer som er aktuelle
  • Forskriftsmessig utstyr og godt vedlikeholdt bårebil
  • Å gi informasjon om priser
  • Spesifiserte regninger for byråets tjenester
  • Kontroll med hensyn på standard og yrkesutførelse

Virke gravferd har ca. 180 medlemsbedrifter som har oppdrag i forbindelse med rundt 90% av alle gravferder i Norge.

Vi er opptatt av service og kvalitet. En personlig og verdig avskjed er i fokus og man skal føle seg ivaretatt.
Vi tilrettelegger, men det er du som bestemmer hvilke tjenester du vil ha. 

Det er ekstra fint når avskjeden gjenspeiler den personen vi tar farvel med.

Byrået dekker primært kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger, men yter også bistand i våre nabokommuner ved behov.

«Hos oss skal du kunne forvente litt ekstra»

 

om oss