fbpx

Minnesamvær

Minnesamvær / minnestund – det er ofte godt å samles etter seremonien.

Tradisjonen med å holde minnestund for den avdøde går langt tilbake i tid.
Minnesamvær er en samling enten for de nærmeste eller for alle de fremmøtte til gravferden.

Mange opplever denne samlingen som en fin avslutning på prosessen frem mot begravelsen.
Fellesskap med familie og venner kan være av stor betydning i en vanskelig tid og til god hjelp i ens eget sorgarbeid.

Et minnesamvær kan gjennomføres på mange ulike måter og gir familie og venner tid og rom for å dele minner og vise hverandre støtte og omsorg.

Vi kan veilede og gi informasjon om de mulighetene som finnes i nærheten av der gravferden finner sted.