fbpx

Kistetransport

Ved dødsfall i hjemmet eller på institusjon transporterer vi avdøde til gravkapell eller kjølerom.
Vi transporterer kisten til seremonistedet, og vi transporterer kisten fra seremonistedet til gravlund eller krematorium.

Transport over lengre avstander gjøres enten med bårebil, fly, tog eller båt.

Oversikt over våre kister.

Dødsfall i utlandet

Vi forestår også henting av nordmenn som dør i utlandet og hjemsendelse av utlendinger som dør i Norge.
Ta kontakt med oss ved spørsmål rundt dette.

Stønad – kistetransport

Til søknadsskjema

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km,
blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 334 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.
Vi kan alle disse reglene og har alle skjema som er nødvendig for å søke på vegne av pårørende. Dette gjør vi for alle som ønsker det, uten kostnad.
Spør oss om råd!

kistetransport