Steinkjer – Inderøy – Verdal – Levanger - Namdal

Hjelp ved dødsfall

Velg et byrå som gjør hele jobben for deg.

Vi i Lie begravelsesbyrå tar oss av dødsmelding til politiet/skifteretten og meldinger til andre offentlige kontorer.

Vi sørger også for kontakt med prest/forretter og kirkekontor. Det samme gjelder blomsterbutikk og eventuell solist, slik at du kan få tid og ro til å ta vare på deg selv og andre pårørende i den tunge stunden. Vi kommer gjerne hjem til deg for en samtale – uten ekstra kostnad.

Stønader fra NAV ved dødsfall

NAV gir opptil 27 390 kroner for å dekke utgifter til gravferden.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Hvis avdøde er over 18 år kan stønadsutbetalingen bli avkortet mot formue, forsikringer og pensjonsutbetalinger blant annet.

Hvis den døde er under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad. Det samme gjelder ved dødfødsel.

Vi kjenner reglene og skjemaene godt og bistår deg gratis ved behov.

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge, og båren må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 kilometer, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 740 kroner) dekket av NAV. Det gjelder til nærmeste naturlige gravplass i forhold til avdødes bosted.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også spesielle regler som trer i kraft når dødsfallet skjer på jobb.

Også når avdøde er under 18 år er det en egenandel. Hos oss dekker byrået denne egenandelen.

 

Per Arne Lie

Bilansvarlig / assistent

Per Arne er vår bilansvarlig.

Han tiltrer hos oss ved behov.

Petter Christian Singsaas

Assistent

Petter Christian er gammel fotballbauta for Molde FK.

Han jobber til daglig i Førerkortsenteret på Steinkjer.

Petter tiltrer hos oss ved behov.

Gabriels Singsaas

Assistent

Gabriel tiltrer ved behov og jobber i tillegg som beredskapsvakt.