Steinkjer – Inderøy – Verdal – Levanger - Namdal

Henting av døde

Velg et byrå som gjør hele jobben for deg.

Henting av døde på sykehus eller institusjon

Når dødsfallet skjer på sykehus, flytter de avdøde til kjølerommet på sykehuset først. De fleste sykehus har også et eget kapell i tilknytning til kjølerommet.

Her er det anledning til å se den avdøde. Vi sørger for videre transport etter det.

Ved dødsfall på institusjon eller sykehjem med eget kjølerom, sørger personalet for at avdøde blir flyttet hit før vi henter.

Noen institusjoner har ikke eget kjølerom og vi henter da avdøde på rommet etter avtale med de pårørende og personalet.

Den avdøde flyttes til nærmeste gravkapell eller kjølerom.

Mange institusjoner ønsker at hentingen skjer i kiste, og du vil da måtte ta et valg om hvilken kiste dere vil bruke.

Du har anledning til å være med når vi henter avdøde. Hvis du ønsker det, får du følge avdøde til mottakskapellet.

Henting av døde hjemme

Tilkall nærmeste legevakt. Legen fyller ut dødsattest, gir deg praktisk informasjon om hva som skjer videre og ber deg ta kontakt med et begravelsesbyrå.

Dødsattesten må være utfylt før vi kan hente avdøde.

Lie begravelsesbyrå har døgnåpen vakttjeneste og bistår med transport.

I de fleste tilfeller henter vi på båre og bringer avdøde til egnet oppbevaringssted, vanligvis til nærmeste kjølerom/mottakskapell.

Noen foretrekker at vi kommer med en gang, mens andre trenger mer tid til avskjeden.

Du er velkommen til å ringe oss for å få råd og veiledning.

Avdødes verdisaker og klær

Hvis dødsfallet skjer hjemme, blir verdisaker lagt igjen der.

Klærne avdøde har på seg følger vanligvis båren. Dette avtaler vi med dere pårørende. Hvis dere ønsker det er det mulig å sende med andre klær som avdøde skal ha på i kisten.

På institusjoner som sykehus og sykehjem blir verdisaker tatt av og lagt i institusjonens safe.

Skjer dødsfallet ute, kommer politiet oftest til stedet. Da blir verdisaker sendt med båren.

Dødsfall i utlandet

De fleste pårørende ønsker å få avdøde transportert hjem til Norge.

Dersom avdøde hadde reiseforsikring, sørger forsikringsselskapet for hjemtransporten. Ved dødsfall i et av de nordiske landene eller Storbritannia, er det NAV som dekker utgiftene for transport av den avdøde. Hvis avdøde ikke hadde forsikring og døde i et annet land enn de som er nevnt her er det pårørende som må dekke kostnadene ved hjemtransport.

Ulike land har ulik praksis og ulike regler når det gjelder dødsfall og hjemtransport.

Vi har erfaring og kan hjelpe til med hjemtransport. Lurer du på noe kan du ringe vår døgnåpne vakttelefon: 74 16 44 00.

Per Arne Lie

Bilansvarlig / assistent

Per Arne er vår bilansvarlig.

Han tiltrer hos oss ved behov.

Petter Christian Singsaas

Assistent

Petter Christian er gammel fotballbauta for Molde FK.

Han jobber til daglig i Førerkortsenteret på Steinkjer.

Petter tiltrer hos oss ved behov.

Gabriels Singsaas

Assistent

Gabriel tiltrer ved behov og jobber i tillegg som beredskapsvakt.