Steinkjer – Inderøy – Verdal – Levanger - Namdal

Etter seremonien

Les mer om hva som er viktig å tenke på etter seremonien og hva vi kan hjelpe deg med.

Minnebok

Begravelsesbyrået tar bilder av det pyntede seremonirommet, kisten, kransene med sløyfer osv.

Urnenedsettelse / askespredning

Urnenedsettelse betyr å sette urnen med avdødes aske ned i jorden.

Gravstein og ventetegn

Gravstein og ventetegn – et minne som vil følge familie og venner i mange år.

Arveoppgjør og skifte

Skifte og arveoppgjør – huskeliste vedr. domstol og skifterett.

Papirer og skjemaer

Her har vi samlet noen av de viktigste skjemaer du trenger i forbindelse med et dødsfall.

Avdødes digitale liv

Avdødes digitale liv kan være nødvendig å se på i tiden etter dødsfallet.

E-signering BankID

Etter økende forsespørsel og behov har vi nå ordnet med mulighet for å bistå med signering av alle dokumenter digitalt

Tilbakemelding

Tilbakemelding er vår måte å bli bedre på.

Per Arne Lie

Bilansvarlig / assistent

Per Arne er vår bilansvarlig.

Han tiltrer hos oss ved behov.

Petter Christian Singsaas

Assistent

Petter Christian er gammel fotballbauta for Molde FK.

Han jobber til daglig i Førerkortsenteret på Steinkjer.

Petter tiltrer hos oss ved behov.

Gabriels Singsaas

Assistent

Gabriel tiltrer ved behov og jobber i tillegg som beredskapsvakt.