fbpx

Dødsfall i utlandet

Dødsfall i utlandet – vi kan bistå med det praktiske i forbindelse med transport / hjemsendelse.dødsfall i utlandet

Det er forskjellige rettigheter avhengig av om avdøde var på ferie med reiseforsikring, eller norsk statsborger bosatt i utlandet.
Dersom avdøde var på ferie, er forsikringsselskapet en viktig samarbeidspartner.

De fleste pårørende ønsker å få avdøde transportert hjem til Norge.
Dersom avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten.

  • Ved dødsfall i et av de nordiske landene eller Storbritannia, er det NAV som dekker utgiftene for transport og hjemsendelse av avdøde.
  • Nordmenn bosatt i utlandet må forholde seg til de enkelte lands praksis og rutiner.
    Kostnadene ved en eventuell hjemsendelse til Norge må dekkes av pårørende

Ta kontakt for bistand til transport / hjemsendelse.

Vi er alltid tilgjengelig på vår døgnåpne vakttelefon: 74 16 44 00