fbpx

Dødsannonse

Dødsannonse benyttes til å bekjentgjøre en persons bortgang og gjøre kjent tid og sted for gravferden.dødsannonse
Derfor bør annonsen trykkes så snart tidspunktet er bestemt.

I annonsen kan man også si noe om eventuelle ønsker for donasjon til ulike organisasjoner som alternativ til blomster.

  • Vi kan hjelpe til med utformingen, og sende annonsen til avisen.
  • Dødsannonsen kan settes inn i én eller flere aviser, både på trykk og i nettavis.
  • Dødsannonsen kan også settes inn i en minneside som blir opprettet av oss. Annonsen kan lett deles i sosiale medier.

Dødannonsen lages sammen med pårørende under planleggingssamtalen.

Ønskes seremonien i stillhet, settes annonsen inn en av de første dagene etter at seremonien har funnet sted.

For eksempler på vers til bruk i dødsannonse, trykk her