fbpx

Våre minnesider

ET STED Å MINNES SAMMENVåre minnesider

Minneside – digitalt. Vi er glade for å kunne tilby, som første begravelsesbyrå på Innherred, digital minneside. Tjenesten er gratis.

Når et menneske dør er det mange som ønsker å gi uttrykk for sine tanker og følelser utover den tradisjonelle kondolansen. Noen har ikke anledning til å delta i gravferden, mens andre har noe på hjertet de ikke har formidlet.

Ved samtykke fra pårørende oppretter vi en digital minneside for alle de dødsfall vi håndterer.
Denne siden vil en av de pårørende enkelt administrere.

Her finner du dødsannonsen, tid og sted / veibeskrivelse for seremonien og eventuelt minnesamvær.
På minnesiden kan man sende en siste hilsen / skrive minneord, tenne et lys eller gi en gave til ønsket formål. Man kan også bestille blomster direkte fra siden, både til seremoni og til hjemmet.

Våre sider finner du her og på forsiden.

Opprettelse og bruk av minneside

 • Informasjon om seremonien:
  Her legger vi inn informasjon om seremonisted, adressen, veibeskrivelse og kart.
  Skal det være minnesamvær, kan det også legges inn her på samme måte. Denne siden er utskriftsvennlig.
 • Minneord:
  Her kan alle som ønsker det, skrive en siste hlsen eller tenne et lys.
 • Gi en gave:
  Har dere ønsker om at det skal gis gaver til f.eks en organisasjon, kan også dette gjøres på siden.
 • Bestille blomster:
  Det er mulig å bestille blomster direkte gjennom oss, enten til seremonien eller hjem til pårørende.
  Vi er ikke et fordyrende mellomledd.
 • Bilder og film:
  Det er også mulig å dele bilder, filmer og andre typer lenker på denne siden.

Live streaming av seremoni

Livestreaming er overføring av lyd og film via internett, slik at personer andre steder kan følge seremonien live.
Publiseringen kan skje i en privat gruppe eller offentlig på byråets hjemmeside/minneside.

Valg av seremoniform

Den verdige gravferdsseremonien

Begravelse eller bisettelse?

På hvilken måte man best får tatt farvel, seremoniform og innhold er opp til de pårørende.

Kirke- og trossamfunn har vanligvis klare retningslinjer for gjennomføring av gravferdsseremonier,
men mange gir også rom for familiens personlige valg av f.eks musikk.

Eksempler på de ulike seremoniformene:

Den kirkelige gravferdsseremonien følger den kirkelige liturgien. Kirkelige seremonier åpner likt ved begravelse og bisettelse:

Inngangsmusikk / meditasjonsspill (valgfritt, ca. 15 minutter før seremonien starter)

 • Klokkeringing
 • Evt. musikk / solosang
 • 1. salme
 • Minneord / personlig omtale / sløyfelesning
 • Evt. musikk / solosang
 • Skriftlesning
 • 2. salme
 • Prestens tale (tekst fra Bibelen)
 • 3. salme
 • Evt. musikk / solosang

Ved begravelse blir kisten båret ut til gravstedet. Salme ved graven, påfølgende jordpåkastelse, senking av kisten og avsluttende salme.

Ved bisettelse følger jordpåkastelse, eventuelt senking av kisten, salme og musikk / solosang.
Kisten kan følges ut til ventende bårebil hvis familien ønsker det.

Den norske kirkes ritual håndheves av presten som forretter.

Humanistisk seremoni foregår i regi av Human-Etisk Forbund.
Den humanistiske seremonien du ser under er kun et eksempel på en humanistisk seremoni. Snakk med oss om alternativer.

 • Inngangsmusikk, mens salen fylles av de deltagende
 • Klokkeringing (hvis mulig på stedet, 7-8 slag) for å markere seremoniens start
 • Instrumental musikk
 • Diktlesning
 • Sang (allsang eller solo / kor)
 • Minnetale (samt at taler leser hilsninger på kransesløyfene hvis dette er avtalt med familien)
 • Instrumental musikk eller sang
 • Kransepålegging og personlige minneord fra familie, venner etc.
 • Instrumental musikk eller sang
 • Senking av kisten (valgfritt), alle reiser seg
 • Instrumental musikk
 • Håndhilsing

En personlig seremoni er en tros- og livssynsåpen gravferdsseremoni.

Den personlige gravferdsseremonien er ikke regissert av et trossamfunn eller en livssynsorganisasjon,
og de etterlatte står fritt til å velge seremoniens innhold. Familien velger også fritt gravferdstaler/seremonileder.
Begravelsesbyrået kan også være behjelpelig med å finne gravferdstaler/seremonileder.

Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral,
men den kan inneholde så mye eller så lite religion som pårørende måtte ønske.
En personlig seremoni kan gjennomføres i et tros- og livssynsåpent seremonirom eller kapell.

Om oss

Lie begravelsesbyrå AS er en del av Virke gravferd.

Som medlem av Virke gravferd har byrået forpliktet seg til:
 • Hensynsfullhet og respekt for de pårørende
 • Taushet med hensyn på personlige forhold
 • Verdighet i alle deler av yrkesutførelsen
 • Å bistå med alle tjenester og varer som er aktuelle
 • Forskriftsmessig utstyr og godt vedlikeholdt bårebil
 • Å gi informasjon om priser
 • Spesifiserte regninger for byråets tjenester
 • Kontroll med hensyn på standard og yrkesutførelse

Virke gravferd har ca. 180 medlemsbedrifter som har oppdrag i forbindelse med rundt 90% av alle gravferder i Norge.

Vi er opptatt av service og kvalitet. En personlig og verdig avskjed er i fokus og man skal føle seg ivaretatt.
Vi tilrettelegger, men det er du som bestemmer hvilke tjenester du vil ha. 

Det er ekstra fint når avskjeden gjenspeiler den personen vi tar farvel med.

Byrået dekker primært kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger, men yter også bistand i våre nabokommuner ved behov.

«Hos oss skal du kunne forvente litt ekstra»

 

om oss

Om sorg

Sorg – et liv er over. Et endret liv har startet.

Avslutningen av et liv markerer også starten på et endret liv for den som skal gå videre alene.

De aller fleste opplever å miste en nær person i løpet av livet og å føle på sorg.
Selv om sorg ikke er en sykdom, kan tap ha store konsekvenser for den etterlatte med savn og smerte.
Det kan utspille seg i konsentrasjons- og hukommelsesproblemer som gir vanskeligheter i skole eller arbeid,
og man kan oppleve vansker i samspill med ovgivelsene.

Erfaring fra sorgarbeid viser at mange etterlatte opplever det som betydningsfullt å se (syning) den døde i rolige omgivelser,
spesielt hvis dødsfallet kom brått og uventet.
Selv om det umiddelbart kan føles vanskelig for mange, viser det seg at med assistanse fra sykehuset,
venner, familie eller byrå, vil mange i ettertid føle det godt å ha vært gjennom dette.

Det kan være både tung og ensomt, men de gode minnene lever videre.

På denne siden finner man utfyllende informasjon med tanker rundt sorgreaksjoner,
i tillegg til opplysninger om hvem man kan kontakte for hjelp.

sorg

Tilbakemelding

Tilbakemelding er vår måte å bli bedre på.
Vi ønsker å utvikle- og forbedre oss kontinuerlig – det er derfor viktig for oss å få tilbakemeldinger.

Eksempler på spørsmål vi ønsker svar på:

 • generell informasjon
 • prisinformasjon
 • hvordan man blir møtt og fulgt opp
 • hvordan man fikk vite om Lie begravelsesbyrå

De tilbakemeldingene vi får, det kan være små eller store ting, vil kunne hjelpe oss til å justere kursen videre.

Lie begravelsesbyrå strekker seg langt for pårørendes ønsker. Hos oss skal du kunne forvente litt ekstra.

Bruk skjemaet under, eller ring vår daglig leder direkte.

tilbakemelding

Avdødes digitale liv

Avdødes digitale livAvdødes digitale liv kan være nødvendig å se på i tiden etter dødsfallet.
Det kan være behov for å rydde opp ved å slette, endre eller ta vare på for eksempel profiler på sosiale medier,
bilder, blogginnlegg, personlige tekster eller andre personlige spor.

Om du ønsker å gjøre en Facebook-profil om til en minneside trykker du her.

Hvis du ønsker å slette en avdød Facebook-brukers profil fullstendig,
er det dette skjemaet du skal fylle ut.

Nettsteder krever gjerne dokumentasjon på dødsfallet i form av dødsattest eller dødsannonse,
samt slektskapet, for å foreta sletting.
Slettmeg.no gir veiledning i dette uoversiktlige landskapet.

Vi bistår deg / dere gjerne med dette.

Arveoppgjør og skifte

Skifte og arveoppgjør – huskeliste vedr. domstol og skifterett

Skiftet har en frist på 60 dager etter dødsdato.Skifte og arveoppgjør

Skjema som skal brukes finner man på domstol.no, eller ved å kontakte tingretten for utfyllende informasjon.
På vår hjemmeside finner man linker til de ulike skjema man trenger.

Etterlatte må selv sende melding om dødsfallet til:

 • Bank og forsikringsselskap
 • Posten
 • Telefonselskap
 • NRK lisenskontor
 • E- verket
 • Fastlege/tannlege
 • Biltilsynet
 • Borettslag/husvert
 • Abonnement avis/tidsskrifter
 • Foreninger
 • Hjelpemiddelsentralen

Veiledning uskifte og privat skifte:

Fyll ut et av følgende skjema:

 • Erklæring for privat skifte
 • Erklæring for oppgjør bo liten verdi
 • Melding av uskiftet bo ektefeller
 • Melding av uskiftet bo samboere

Hvor finner jeg opplysningene som trengs til å fylle ut skjema?

 • siste utskrift av ligning
 • siste kontoutskrift fra bank(er)
 • fullmakt for å få opplysninger om avdødes gjelds- og formueshold utstedes av tingretten

Skifteattest/uskifteattest

Attest utstedes ved utløp av fastsatt frist (60 dager) til de arvinger som har påtatt seg gjeldsansvaret.
Attesten kan utstedes med en gang dersom alle arvinger tar på seg gjeldsansvaret.
Utstedt attest gir tilgang til alle boets midler, som for eksempel bankkonti, eiendom, kjøretøy, båt osv.
Eiendeler som bil, motorsykkel, båt osv må omregistreres.

Privat skifte

Dersom dere er flere arvinger, bør dere snarest mulig etter at alle regninger er betalt,
eventuell fast eiendom/leilighet solgt, eventuelle aksjer og andre verdier omgjort i penger,
få forhåndslignet boet for dette året og eventuelt foregående år.
Dette for at eventuelt tilgodehavende skatt kommer med i boets aktiva før delingen mellom arvingene.

Du behøver ikke forhåndsligne boet hvis du er enearving, boet og du lignes da under ett.

Informasjon vedrørende forhåndsligning av bo finnes for øvrig på nettet: www.skatteetaten.no

Opphold sykehjem

Dersom avdøde var pasient ved et sykehjem (langtidsopphold),
må du ta kontakt med kommunen der avdøde bodde for å undersøke om det er betalt for lite,
eller for mye i forbindelse med avdødes opphold ved sykehjemmet.

Arv

Når alle regninger og utgifter i forbindelse med begravelsen er betalt,
dere har fått beskjed om det er restskatt eller penger igjen på skatten, eiendom/leilighet solgt eller overtatt,
sitter dere igjen med et nettobeløp.
Dette beløpet skal deles mellom arvingene enten ved arvelovens regler eller i henhold til eventuelt testament.

Frafall på arv

Ved eventuell frafall til mindreårige skal beløp over 2G innbetales og forvaltes av Overformynderiet der den mindreårige bor.

KONTAKTINFORMASJON:

Postadresse:
Inntrøndelag tingrett
Postboks 2084
7708 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 40
7713 Steinkjer

Telefon: 74 19 94 00
E-post: inntrondelag.tingrett@domstol.no
webside: Inntrøndelag tingrett

Gravlykter og lys

Gravlykter og lys fra vår steinleverandør.Gravlykter og lys

Lys er med på å gjøre det ekstra fint på gravstedet, spesielt i den mørke tiden av året.

Vi tilbyr ulike varianter både til gravmonumentet og til gravstedet.
Mange tenner lys på graven for å minnes den avdøde. Du får kjøpt ulike typer lykter og lys hos oss.

Både våre gravlykter og gravlys brenner i flere døgn.
Det finnes også elektriske lykter som tennes automatisk når det blir mørkt.

Nergård steinindustri holder til i steinkommunen, Eide, på Nordmøre.
De har levert gravmonument i over 50 år.
De er kjent for sine gode produkter, god service og personlig oppfølging.

Se i katalogen og ta kontakt ved spørsmål.