fbpx

Arveoppgjør og skifte

Skifte og arveoppgjør – huskeliste vedr. domstol og skifterett

Skiftet har en frist på 60 dager etter dødsdato.Skifte og arveoppgjør

Skjema som skal brukes finner man på domstol.no, eller ved å kontakte tingretten for utfyllende informasjon.
På vår hjemmeside finner man linker til de ulike skjema man trenger.

Etterlatte må selv sende melding om dødsfallet til:

 • Bank og forsikringsselskap
 • Posten
 • Telefonselskap
 • NRK lisenskontor
 • E- verket
 • Fastlege/tannlege
 • Biltilsynet
 • Borettslag/husvert
 • Abonnement avis/tidsskrifter
 • Foreninger
 • Hjelpemiddelsentralen

Veiledning uskifte og privat skifte:

Fyll ut et av følgende skjema:

 • Erklæring for privat skifte
 • Erklæring for oppgjør bo liten verdi
 • Melding av uskiftet bo ektefeller
 • Melding av uskiftet bo samboere

Hvor finner jeg opplysningene som trengs til å fylle ut skjema?

 • siste utskrift av ligning
 • siste kontoutskrift fra bank(er)
 • fullmakt for å få opplysninger om avdødes gjelds- og formueshold utstedes av tingretten

Skifteattest/uskifteattest

Attest utstedes ved utløp av fastsatt frist (60 dager) til de arvinger som har påtatt seg gjeldsansvaret.
Attesten kan utstedes med en gang dersom alle arvinger tar på seg gjeldsansvaret.
Utstedt attest gir tilgang til alle boets midler, som for eksempel bankkonti, eiendom, kjøretøy, båt osv.
Eiendeler som bil, motorsykkel, båt osv må omregistreres.

Privat skifte

Dersom dere er flere arvinger, bør dere snarest mulig etter at alle regninger er betalt,
eventuell fast eiendom/leilighet solgt, eventuelle aksjer og andre verdier omgjort i penger,
få forhåndslignet boet for dette året og eventuelt foregående år.
Dette for at eventuelt tilgodehavende skatt kommer med i boets aktiva før delingen mellom arvingene.

Du behøver ikke forhåndsligne boet hvis du er enearving, boet og du lignes da under ett.

Informasjon vedrørende forhåndsligning av bo finnes for øvrig på nettet: www.skatteetaten.no

Opphold sykehjem

Dersom avdøde var pasient ved et sykehjem (langtidsopphold),
må du ta kontakt med kommunen der avdøde bodde for å undersøke om det er betalt for lite,
eller for mye i forbindelse med avdødes opphold ved sykehjemmet.

Arv

Når alle regninger og utgifter i forbindelse med begravelsen er betalt,
dere har fått beskjed om det er restskatt eller penger igjen på skatten, eiendom/leilighet solgt eller overtatt,
sitter dere igjen med et nettobeløp.
Dette beløpet skal deles mellom arvingene enten ved arvelovens regler eller i henhold til eventuelt testament.

Frafall på arv

Ved eventuell frafall til mindreårige skal beløp over 2G innbetales og forvaltes av Overformynderiet der den mindreårige bor.

KONTAKTINFORMASJON:

Postadresse:
Inntrøndelag tingrett
Postboks 2084
7708 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 40
7713 Steinkjer

Telefon: 74 19 94 00
E-post: inntrondelag.tingrett@domstol.no
webside: Inntrøndelag tingrett