Steinkjer – Inderøy – Verdal – Levanger - Namdal

Arveoppgjør og skifte

Velg et byrå som gjør hele jobben for deg.

Arveoppgjør og skifte

Skiftet må skje 60 dager etter dødsdato. Skjemaet finner du på domstol.no, eller ved å kontakte tingretten for mer informasjon.

Her på vår hjemmeside finner du også lenker til alle de nødvendige skjemaene.

Etterlatte må selv sende melding om dødsfallet til:

 • Bank og forsikringsselskap
 • Posten
 • Telefonselskap
 • Strømleverandør
 • Fastlege/tannlege
 • Biltilsynet
 • Borettslag/husvert
 • Abonnement avis/tidsskrifter
 • Foreninger
 • Hjelpemiddelsentralen
 
Veiledning for uskifte og privat skifte:

Fyll ut et av følgende skjema:

 • Erklæring for privat skifte
 • Erklæring for oppgjør bo liten verdi
 • Melding av uskiftet bo ektefeller
 • Melding av uskiftet bo samboere

Hvis du lurer på hvor du finner opplysningene som trengs til å fylle ut skjemaene, så se på:

 • siste skattemelding
 • siste kontoutskrift fra bank(er)
 • fullmakt for å få opplysninger om avdødes gjeld- og formue (utstedes av tingretten)
 
Skifteattest/uskifteattest

Arvinger som har påtatt seg gjeldsansvaret får attest utstedt ved utløpet av den fastsatte fristen på 60 dager.

Attesten kan utstedes med en gang dersom alle arvinger tar på seg gjeldsansvaret.

Utstedt attest gir tilgang til alle boets midler, som for eksempel bankkonti, eiendom, kjøretøy, båt og så videre.

Biler, motorsykler, båter og så videre må omregistreres.

Privat skifte

Dersom dere er flere arvinger, bør dere snarest mulig få forhåndslignet boet for dette året og eventuelt foregående år.

Det må skje etter at:

 • alle regninger er betalt
 • eventuelle hus, leiligheter, tomter og annen eiendom er solgt
 • eventuelle aksjer og andre verdier omgjort i penger

Det er viktig for at eventuelt tilgodehavende skatt kommer med i boets aktiva før delingen mellom arvingene skjer.

Du behøver ikke forhåndsligne boet hvis du er enearving, boet og du lignes da under ett.

Informasjon som gjelder forhåndsligning av bo, finnes på www.skatteetaten.no

Opphold på sykehjem

Hvis avdøde var pasient ved et sykehjem (langtidsopphold), må du ta kontakt med kommunen der avdøde bodde for å undersøke om det er betalt for lite, eller for mye i forbindelse med avdødes opphold ved sykehjemmet.

Arv

Når alle regninger og utgifter i forbindelse med begravelsen er betalt, dere har fått beskjed om det er restskatt eller penger igjen på skatten, eiendom solgt eller overtatt, da sitter dere igjen med et nettobeløp.

Dette beløpet skal dere dele mellom arvingene, enten ved arvelovens regler eller i henhold til eventuelt testament.

KONTAKTINFORMASJON:

Telefon: 73 54 94 00
E-post: trondelag.tingrett@domstol.no
webside: Trøndelag tingrett

 

Per Arne Lie

Bilansvarlig / assistent

Per Arne er vår bilansvarlig.

Han tiltrer hos oss ved behov.

Petter Christian Singsaas

Assistent

Petter Christian er gammel fotballbauta for Molde FK.

Han jobber til daglig i Førerkortsenteret på Steinkjer.

Petter tiltrer hos oss ved behov.

Gabriels Singsaas

Assistent

Gabriel tiltrer ved behov og jobber i tillegg som beredskapsvakt.